Philips Slovakia s.r.o.

Rating a informácie o Philips Slovakia s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Philips Slovakia s.r.o. 32958 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 25176. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 97.0957% spoločností je horších ako Philips Slovakia s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Philips Slovakia s.r.o." href="http://philips-slovakia.sk-rating.com/">
   <img src="http://philips-slovakia.sk-rating.com/philips-slovakia.png" width="150" height="25" alt="Rating Philips Slovakia s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Philips Slovakia s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia